Sant Serni de TavernolesIr al Contenido

Reproducció Baldaquí de Tavèrnoles

Difusio Cultural

UNA REPRODUCCIó DEL BALDAQUí DE TAVèRNOLES, I DEL FRONTAL I LATERALS DE L'ALTAR MAJOR, A ANSERALLRegresar al contenido | Regresar al menú principal