Sant Serni de TavernolesIr al Contenido

Reproducció Baldaquí de Tavèrnoles

Difusio Cultural

UNA REPRODUCCIó DEL BALDAQUí DE TAVèRNOLES, I DEL FRONTAL I LATERALS DE L'ALTAR MAJOR, A ANSERALL

Feu click a la imatge per veure el video.


Regresar al contenido | Regresar al menú principal