Sant Serni de TavernolesIr al Contenido

Objectius

Reptes: • Ser-ne punt de trobada de tots aquells que estimem Sant Sadurní de Tavèrnoles i tot allò que representà en temps passats.
 • Estudi i defensa del romànic pirinenc, en general, mentre hom aconsegueix el punt anterior.
 • Crear l'ambient cultural suficient a fi que s'hi impliqui en aquest projecte un nombre mínim de residents a Anserall, atès que el seu suport es bàsic pel correcte desenvolupament del pla.
 • Investigar, estendre i donar a conèixer el fet cultural i històric de l'abadia i monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles.
 • Suggerir i promoure les millores que calguin i dur-les a terme amb caràcter totalment altruista; tant amb mitjans propis com aliens, i sempre d'acord amb la legalitat vigent.
 • Advocar per una total i completa restauració arquitectònica i urbanística de l'antiga abadia benedictina de Sant Sadurní de Tavèrnoles; tot respectant, però, els drets dels actuals residents del barri d'Anserall conegut com el Monestir. Mentrestant s'aconsegueix això, tenir cura que no davalli l'interès de tothom.
 • Procurar la recuperació de tot allò d'interessant que ha desaparegut, encara que es retrobi mitjançant reproducció o còpia.


Objectius: • Ajudar i col·laborar amb totes les entitats públiques i privades que vulguin actuar en qualsevol acte o acció per a promoure el coneixement de Sant Sadurní de Tavèrnoles
 • Participació en accions per a reivindicar i estendre la marca Romànic Pirinenc, Romànic dels Pirineus o similar.
 • Establir la data anual del 17 de gener com la Diada del Monestir.
 • Organitzar activitats culturals, artístiques, i anàlogues que siguin d'interès.
 • Realitzar estudis, treballs i informes relacionats amb Sant Sadurní de Tavèrnoles i adreçats a tots els ciutadans.
 • Recaptar tot auxili extern que ajudi a dur a terme actuacions culturals envers l'antic monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles.
 • Es tracta del foment d'activitats culturals i cíviques sense lucre mercantil i amb la dedicació altruista dels socis del Centre d'Estudis i d'altres col·laboradors ocasionals, com ja ha estat explicat anteriorment.

Regresar al contenido | Regresar al menú principal